e diel, janar 28, 2007

Për të prezantuar një blog

Më dërgoni një mesazh me informacionet e mëposhtme :
Fotografi, ose banda në krye të faqes ose një imazh që për autorin përfaqëson blogun e tij.
Titulli i blogut.
Nën-titulli.
Autori.
Adresa http
Vendodhja e autorit – shteti dhe qyteti
Tipi i blogut : fotografik, politik, kuzhinë, ditar – dhe të tjera që mund të propozohen.
Gjuha ose gjuhët në të cilën shkruhet në blog.
Përmbajtja e detajuar : një paragraf ose dy, (do të ishte më mirë autori i blogut) përshkruan blogun) prezantohet më gjatë blogu.

Dua të theksoj që fushat janë fakultative veç titullit dhe adresës

Nuk ka komente: