e diel, janar 28, 2007

Për të prezantuar një autor

Një artikull për një autor do të publikohet vetëm nëse ky i fundit dërgon nja mesazh me të dhënat e mëposhtme:

Fotografi ose një imazh që për bloguesin përfaqëson veten e tij.
Emri i autorit – pseudonimi, emir që ai përdor në blog ose komente.
Vendndodhja : Shteti dhe qyteti.
Blogu ose blogjet e tij – emri dhe adresa http
Përshkrim me një ose dy fraza të vetes së tij.

Dua të theksoj që fushat janë fakultative veç emrit (pseudonimit) dhe blogut (blogjeve)

Nuk ka komente: